Назад

Пейнетикс такси и лимити

Платежните услуги на BACB Pay се предоставят от Пейнетикс АД - дружество за електронни пари, лицензирано от БНБ.

Старт

Месечна такса

0 лв.

Издаване на персонален IBAN в лева

0 лв.

Плащане на ПОС

0 лв.

Преводи между  потребители

0 лв.

Месечна такса неактивност

1.50 лв./месец след 6 месеца неактивност

Банкови преводи лева

1.00 лв./превод

Банкови преводи евро

0.51 евро/превод

Издаване на виртуална карта

0 лв.

Издаване на следваща виртуална карта

2.99 лв.

Зареждане с банков превод

0 лв.

Зареждане с карта

Безплатно до 250 лв./месец, след това 0.60%, минимум 0.20 лв.

Внасяне на пари в наличност на Cashterminal

1.5% от заредената сума, минимум 0.20лв.

Обмен на валута

1.50% от сумата

Възстановяване на сума по карта, извършено от служител

1.90 лв.

Получаване на средства по  карта от портфейл

0.90% от сумата

Плащане на битови сметки

0.19 лв.

Обслужване на запор (за всеки отделен наложен запор)

10 лв.

Премиум

Месечна такса

3.99 лв.

Издаване на персонален IBAN в лева

0 лв.

Плащане на ПОС

0 лв.

Преводи между  потребители

0 лв.

Месечна такса неактивност

0 лв.

Банкови преводи лева

3 безплатни превода на месец, след това 0.80 лв./превод

Банкови преводи евро

3 безплатни превода на месец, след това 0.41 евро/превод

Издаване на виртуална карта

0 лв.

Издаване на следваща виртуална карта

0.70 лв.

Зареждане с банков превод

0 лв.

Зареждане с карта

Безплатно до 500 лв./месец, след това 0.60%, минимум 0.20 лв.

Внасяне на пари в наличност на Cashterminal

1% от заредената сума, минимум 0.20лв.

Обмен на валута

0.50% от сумата

Възстановяване на сума по карта, извършено от служител

1.90 лв.

Получаване на средства по  карта от портфейл

0.90% от сумата

Плащане на битови сметки

0.10 лв.

Обслужване на запор (за всеки отделен наложен запор)

10 лв.

НИВО 1

Изисква се удостоверяване на самоличност

При първоначално зареждане и/или получаване на средства след активиране на BACB Pay профила Ви

НИВО 2

Изисква се попълване на декларация за произход на средствата

При получени средства чрез карта или кредитен превод на сума, по-голяма от 2.000 лв.

При общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец на сума, по-голяма от 30.000 лв.

На трансакция

10.000 лв.

еднократно плащане на ПОС

10.000 лв.

еднократно зареждане на сметка

400 лв.

еднократно теглене от банкомат

24-часов лимит

20.000 лв.

50 Плащания на ПОС за дигитализирани и виртуални карти; 20 Плащания на ПОС за физически карти

20.000 лв.

50 зареждания на сметка

1.000 лв.

5 тегления от банкомат

7-дневен лимит

30.000 лв.

120 плащания на ПОС за всички видове карти

30.000 лв.

100 зареждания на сметка

4.000 лв.

35 тегления от банкомат

30-дневен лимит

60.000 лв.

300 плащания на ПОС за всички видове карти

60.000 лв.

300 зареждания на сметка

10.000 лв.

90 тегления от банкомат

НИВО 1 на идентификация:

На трансакция

2.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

2.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

24-часов лимит

2.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

2.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7-дневен лимит

2.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

2.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30-дневен лимит

2.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

2.000 лв.

Превод по IBAN

30.000 лв.

Зареждане с банков превод

30.000 лв.

Зареждане с кредитна/дебитна карта

30.000 лв.

Общо изходящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

30.000 лв.

Общо входящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

30.000 лв.

Максимална наличност по сметката

1-годишен лимит

2.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

2.000 лв.

Превод по IBAN

30.000 лв.

Зареждане с банков превод

30.000 лв.

Зареждане с кредитна/дебитна карта

30.000 лв.

Общо изходящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

30.000 лв.

Общо входящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

30.000 лв.

Максимална наличност по сметката

НИВО 2 на идентификация:

На трансакция

6.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

6.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

24-часов лимит

10.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

10.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7-дневен лимит

30.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

30.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30-дневен лимит

60.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

60.000 лв.

Превод по IBAN

100.000 лв.

Зареждане с банков превод

60.000 лв.

Зареждане с кредитна/дебитна карта

100.000 лв.

Общо изходящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

100.000 лв.

Общо входящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

360.000 лв.

Максимална наличност по сметката

1-годишен лимит

200.000 лв.

Превод в мрежата на phyre

360.000 лв.

Превод по IBAN

N/A

N/A

360.000 лв.

Общо изходящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

360.000 лв.

Общо входящи преводи в мрежата на phyre, по IBAN, трансакции с карти

360.000 лв.

Максимална наличност по сметката